Český nadační fond pro vydru

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Český nadační fond pro vydru je nezisková organizace, která vznikla v roce 1993. Její činnost má dnes široký záběr od výzkumné práce přes vzdělávání, osvětu, péči o handicapované živočichy, ekologického poradenství až po podporu malých grantových projektů.

Činnost fondu:

 • nabízí a realizuje vlastní ekologické výukové programy
 • pořádá přednášky, besedy, semináře a velké akce, které jsou určeny pro školy a veřejnost a jsou zaměřeny na různá témata, týkající se přírodního a kulturního bohatství i možností šetrnějšího způsobu života k životnímu prostředí
 • pořádá výstavy a vydává výukové a osvětové materiály
 • věnuje se ekologickému poradenství zaměřeného na ochranu životního prostředí a odpady
 • od roku 2006 provozuje záchrannou stanici pro nalezené handicapované a poraněné živočichy
 • zpracovává odborné posudky týkající se náhrad škod způsobených chráněnými živočichy
 • provádí vědeckovýzkumnou činnost zaměřenou na monitoring místní
  populace vyder a zkoumání vlivu rybích obsádek a rybožravých predátorů
  na biodiverzitu

  provádí vědeckovýzkumnou činnost zaměřenou na monitoring místní populace vyder a zkoumání vlivu rybích obsádek a rybožravých predátorů na biodiverzitu

 • vypisuje grantové programy na podporu ochrany přírody v regionu
 • je členem o. s. Krasec a Asociace nadačních fondů Fóra dárců
Nabídku vzdělávacích programů naleznete zde: http://vydry.org/index.php?categoryid=207

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Český nadační fond pro vydru
Jateční 311
379 01  Třeboň
E-mail: vydry@vydry.org
Tel.: +420 384 722 088

http://www.vydry.org