Botanická zahrada hl. města Prahy

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Botanická zahrada hlavního města Prahy je příspěvkovou organizací, která zprostředkovává odborné informace o rostlinách, botanice, zahradnictví a ochraně rostlin široké veřejnosti, a to formou vzdělávacích programů, prohlídek pro veřejnost, výstav, workshopů, přednášek, zápůjček sbírky přírodnin školám a speciálním institucím s použitím netradičních, atraktivních a interaktivních metod práce.

Botanická zahrada hl. města Prahy se dlouhodobě snaží vzdělávat a vychovávat své návštěvníky v oboru přírodních věd, ekologie a v oborech příbuzných. Zároveň slouží jako zelená oáza v Praze a poskytuje svým návštěvníkům bez ohledu na věk různorodé vzdělávací aktivity, mezi které můžeme počítat výstavy, přednášky nebo komentované prohlídky. 

Školním kolektivům nebo volnočasovým dětským skupinám poskytuje široké spektrum výukových vzdělávacích programů a akcí zaměřených na rozvoj přírodovědné i environmentální gramotnosti dětí a mládeže včetně nezbytných mezioborových souvislostí. 

Botanická zahrada zároveň poskytuje pedagogům v rámci seminářů vhodná témata korespondující s rámcovými a školními vzdělávacími programy. Zároveň je jejím cílem zpřístupnit návštěvu expozic zahrady všem školním skupinám, které o ni projeví zájem.

Jedinečné prostředí botanické zahrady je zároveň v rámci velkoměsta ideálním místem pro spojení smysluplného trávení volného času s pohybovými aktivitami. Každoročně se v botanické zahradě konají příměstské tábory, které zde mají několikaletou tradici. Jejich cílem je poskytnout dětem, které tráví část léta v hlavním městě, příležitost k poznávání přírody zábavnou formou. Vyvážený program příměstského tábora klade důraz také na různorodé venkovní pohybové aktivity a rozvíjí tak účastníky všestranně.

Formou zážitkové pedagogiky se botanická zahrada snaží propojit přírodovědná a ekologická témata se znalostmi návštěvníků a prohloubit jejich vztah k rostlinám a přírodě jako takové. Rozvíjí metodu poznávání přírody všemi smysly především na úrovni práce s návštěvníky se specifickými potřebami, mezi které patří děti, senioři i mezigenerační skupiny.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Botanická zahrada hl. města Prahy

Trojská 800/196

Praha 7 ? Troja, 171 00

Tel.: +420 234 148 122

info@botanicka.cz

www.botanicka.cz