BEZK

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Naše organizace se zabývá především environmentální žurnalistikou, ale je aktivní i v oblasti vzdělávání. Zde se zabývá jednak vzděláváním studentů žurnalistiky a to formou stáží i vedením jejich prací.

BEZK dále organizuje zahraniční vzdělávací projekty, v jejichž rámci se zabývá problematikou šíření informací o životním prostředí, právem na informace a spoluprací různých zájmových skupin. V zahraničních projektech se zaměřuje především na rusky hovořící regiony.

V oblasti žurnalistiky je naším hlavním projektem internetový server o životním prostředí Ekolist.cz. Nabízí denní zpravodajství, speciální rubriky, souhrn zpráv z jiných medií, zajímavé články ze zahraničí, rady do domácnosti a mnoho dalšího.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

BEZK
Malířská 6
170 00 Praha 7
E-mail: kancelar@ekolist.cz

http://www.bezk.cz