AREAviva – Sdružení pro ekologii a zemědělství

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Cílem organizace AREA viva je podpora trvale udržitelných forem zemědělství, rozvoje venkova a propagace ekologického zemědělství. Realizace výukových programů probíhá na ekologické farmě Biostatek v barokní obci Valeč na okraji Doupovských hor. Terénní programy pak v lokalitách Úhošť a Dětaň.

Posláním sdružení AREA viva je propagace a podpora ekologického zemědělství a biopotravin. Sdružení podporuje utváření kulturní krajiny, přispívá k ochraně životního prostředí, obnově kulturního dědictví a venkova. Díky rozmanitým aktivitám přispívá k utváření občanské společnosti sbližováním města a venkova. Důležitým cílem je i vzdělávání široké veřejnosti na téma ekologické zemědělství, ekologie a venkov.

Občanské sdružení nabízí ekologické výukové programy. Prostřednictvím nabídky vzdělávacích programů na farmě sdružení stimuluje pocit odpovědnosti za stav přírodního prostředí. Pomocí bezprostředního kontaktu s životem na farmě jsou návštěvníkům předávány hodnoty ochany venkovského prostředí. Jaro na ekologické farmě Biostatek je jedním z projektů environmentální výchovy realizovaným metodou zážitkové pedagogiky. AREA viva podporuje dobrovolnictví na ekologických farmách.  Od roku 2003 je členem mezinárodního systému výměny dobrovolníků na ekologických farmách WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms). Dále hostí dobrovolníka programu EDS (Evropská dobrovolná služba).

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

AREA viva
Valeč č.p.7, 364 55, Česká republika
Tel.: +420 775 272 678
Email: mail@areaviva.cz

http://www.areaviva.cz