Portál Ministerstva životního prostředí


Jste zde: úvodní / Úžasné projekty OP ŽP / Stavby a přestavby ekocenter


Stavby a přestavby ekocenter

Envicentrum... blíže krajině, lidem, tradicím

Jak nám projekt pomohl? Envicentrum si definovalo cíl veškerých aktivit, tedy to, co by si návštěvníci měli pokaždé odnést z  ECPK VP následovně:  „Lidé dříve úspěšně využívali to, co zdejší krajina nabízí nejenom díky poctivé práci, ale také...

Více informací ›

Ve Mlýně Radouňka to zas klape

Ekocentrum Vespolek je nově zrekonstruovaná nízkoenergetická budova, která sousedí s bývalým mlýnem na řece Nežárce u Jindřichova Hradce. Vznik pobytového centra by se těžko obešel bez podpory OP Životní prostředí. Objekt je bezbariérový,...

Více informací ›

Dostavba v Oucmanicích

V květnu 2007 byla dokončena I. etapa. Tento projekt řeší další fázi budování střediska - vybudování nezbytného venkovního zázemí pro provádění ekovýchovných programů a ekoporadenství. Jedná se o samostatnou budovu venkovní učebny a nezbytných...

Více informací ›

Ekocentrum Kladno

Výstavbou Centra ekologické výchovy vznikla nízkoenergetická budova. Vytápění budovy je zajištěno kotli na dřevěné peletky. K ohřevu vody jsou využity sluneční korektory. V přízemí je útulná učebna a jídelna. Vnitřní prostory jsou doplněny...

Více informací ›

Muzeum, které vstalo z mrtvých

V roce 2009 proběhla celková rekonstrukce hlavní budovy Muzea Říčany. Od té doby každodenně probíhají v muzeu kromě výstav také výukové programy pro školy, přírodovědné kroužky, řada večerních akcí a tvořivých dílen. Veřejnost využívá služeb...

Více informací ›

Hanácký statek Vyškov

Centrum environmentální výchovy Hanácký statek Vyškov je tvořeno je replikou dnes již neexistujícího skutečného hanáckého domu z Lysovic s obytnými místnostmi s vybavením, kuchyní, výminkem, dvorem, chlívky i králíkárnou. Tato část by se budovala...

Více informací ›

Lipka roste...

Díky projektu jsme mohli na dvou pracovištích Lipky vybudovat prostory vhodné pro naše jednodenní i pobytové výukové programy. Na pracovišti Lipová přibyla podzemní nízkoenergetická učebna s pochůznou střechou, která se stala součástí přírodní...

Více informací ›

Centrum environmentálních technik a technologií (CETT)

Centrum environmentálních technik a technologií (CETT) je revitalizovaný „brownfield“ – původně mlýn, pak továrna na výrobu vlněných koberců, dnes kvalitní zázemí pro pořádání kongresů, seminářů a individuálního vzdělávání s ubytovací kapacitou....

Více informací ›

Centrum environmentální výchovy v Jihlavě

Environmentální centrum v Zoo Jihlava "PodpoVRCH" je určeno převážně pro žáky mateřských, základních a středních škol k realizaci výukových programů o zvířatech, přírodě i ekologii. Zároveň slouží i jako místo pro zájmové kroužky, semináře,...

Více informací ›

DOTEK - Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury

Cílem DOTEKu je obnovení vztahu lidí ke krajině a přírodě, zachování kulturního dědictví, šíření dovedností směřující k trvale udržitelnému životu.DOTEK se nachází v areálu bývalá barokní fary v Horním Maršově. Je příkladem jedinečného spojení...

Více informací ›

KRTEK - Krkonošské centrum environmentální výchovy

Správa Krkonošského národního parku vybudovala v bezprostřední blízkosti svého hlavního sídla ve Vrchlabí moderní středisko environmentálního vzdělávání podle návrhu architektonického studia HŠH architekti. Jedná se o bezbariérovou budovu v...

Více informací ›

Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn

V rámci projektu byl zrekonstruován objekt Kaprálova mlýna. Mlýn je umístěný v nádherné přírodě Moravského krasu, doslova pár kroků od jeskyní a vyvěraček podzemních toků. Budova byla v období komunismu zkonfiskována rodině vynálezce Aleše...

Více informací ›

Středisko ekologické výchovy Švagrov

Na začátku velká utopie, velmi zchátralé místo, kde se po 40 let konaly pionýrské tábory, pak soustředění různých zájmových seskupení pod hlavičkou Domu dětí a mládeže Šumperk. Skoro náhodou se objevila úřednice z RUI z Města Šumperka, která na...

Více informací ›

Spolkový dům Slavonice

Projekt Spolkový dům Slavonice je příběhem malého města na hranicích s Rakouskem,   příběhem odhodlané skupiny místních obyvatel, kteří se zasloužili o jeho z mrtvých vstání. Spolkový dům je pilotní stavbou tak zvaných Zelených památek (památkově...

Více informací ›

Otevřená zahrada: poznání i zábava

Dvanáct stanovišť, čtyři živly, nespočitatelná zábava a unikátní pasivní dům se zelenou střechou. To je Otevřená zahrada Nadace Partnerství, která se ukrývá pod špilberským svahem v samém centru Brna. Vznikla na místech kdysi nádherných...

Více informací ›

Výchovně vzdělávací environmentální centrum v jihočeských Vodňanech

Nové ekologické středisko zaměřené na vzdělávání, výchovu a osvětu zejména v oblasti ochrany vod, vodních živočichů a šetrného vodního hospodářství. Výchovně vzdělávací, informační a poradenské aktivity jsou připraveny pro rozmanité cílové...

Více informací ›

Ekocentrum Rychleby

Ekocentrum Rychleby je nově vzniklé ekocentrum na Jesenicku v Rychlebských horách provozováno od roku 2013 sdružením ESTER.  Ekocentrum bylo vystavěno na zelené louce, pozemek určený k výstavě byl původně využíván jako skládka tuhého a komunálního...

Více informací ›


Vytisknout stránku Nahoru