Portál Ministerstva životního prostředí


Jste zde: úvodní / Novinky / Semináře - Národní program


Semináře - Národní program

17.07.2017

Milé organizace zapojené v NS EVVO, 

v přílohách naleznete pozvánky a přihlášky na 5 seminářů, které budeme v roce 2017 pořádat, a to na základě pověření MŽP. 

Absolventi seminářů splňují podmínky Výzvy č. 9/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí: Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových programů a školení, která vyžaduje, aby příjemce podpory vyslal do 31. 12. 2017 na základě výzvy MŽP alespoň jednoho lektora EVP ze své organizace na školení o přípravě a realizaci EVP, které bude realizovat subjekt pověřený MŽP (bod 13.1.11 výzvy). 

Doporučujeme vám, abyste se přihlásili včas, máte pak větší možnost výběru. 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat (info@pavucina-sev.cz, 721 133 108). 

Pozvánka pozvánka II pozvánka III

zpět do archivu novinek


Vytisknout stránku Nahoru