Portál Ministerstva životního prostředí


Jste zde: úvodní / Novinky / Ekopublika 2017: Vyhlášení 2. ročníku Ceny za environmentální publicistiku


Ekopublika 2017: Vyhlášení 2. ročníku Ceny za environmentální publicistiku

15.11.2017

Dobrých, čtivých a přitom odborně správných článků o nevalném stavu životního prostředí a možnostech jeho zlepšování u nás i ve světě je pořád málo. Je proto dobré jejich autorky a autory všemožně podporovat. Jednou z možností je nominovat takové texty na ocenění za nejlepší environmentální publicistiku – na Ekopubliku 2017.

Každý, kdo narazí na výtečný text, který by si podle jeho názoru zasloužil uznání pro svoji věcnou správnost a čtenářskou přijatelnost, jej může od nynějška až do 31. 3. 2018 nominovat do soutěže          o cenu Ekopublika 2017.  Smyslem tohoto ocenění je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených textů v denním a týdenním tisku a na stránkách relevantních webových zpravodajů v České republice, ohodnotit jejich přínos pro environmentální osvětu široké veřejnosti a přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby.

2. ročník Ceny za environmentální publicistiku – Ekopublika 2017 společně vyhlašují čtyři neziskové organizace: Kulturní noviny, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Katedra environmentálních studií FSS MU a Nadace Veronica, a to bez jakýchkoliv sponzorů. Ekopublika se uděluje za text publikovaný v roce 2017 v českém jazyce, který srozumitelně a s náležitou odborností pojednává o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo světa. O držiteli Ekopubliky rozhoduje odborná porota složená z environmentálně zaměřených členů akademické obce, renomovaných publicistů a pracovníků v environmentální výchově a osvětě.

Hledáme nejlepší článek s environmentální tematikou, který vyšel v českém deníku či týdeníku v roce 2017. Pomozte nám najít texty, jejichž autoři si zaslouží ocenění – navrhněte svého favorita.

Bližší informace o Ekopublice 2017 včetně instrukcí k nominaci vámi vytipovaného článku jsou k dispozici na stránkách www.ekopublika.cz. Organizátoři Ekopubliky rádi zodpovědí případné dotazy (viz e-mailová adresa níže), nominace je možno zasílat už nyní!

Za šíření zvěsti o Ekopublice 2017 i za každou uskutečněnou nominaci velmi děkuje

Aleš Máchal, jménem všech pořadatelů Ekopubliky 2017.

ales.machal@lipka.cz

zpět do archivu novinek


Vytisknout stránku Nahoru