Portál Ministerstva životního prostředí


Jste zde: úvodní / Ekocentra / Témata


Témata / Dospělí

Abychom vám usnadnili výběr environmentálních (ekologických) programů pro děti a studenty, pokusili jsme se je tématicky rozdělit. Jedná se o témata obecnějšího charakteru. Programy ekocenter jsou samozřejmě konkrétnější.

Výčet témat není a nemůže být úplný. Programy ekocenter jsou totiž rozmanitější než obecná témata (kategorie).

Ekocentra pro veřejnost připravují tématicky rozmanité akce. Pokusili jsme se je rozdělit podle témat, kterým se věnují. Toto členění vám usnadní hledání ekocenter dle vašeho zájmu o konkrétní téma.

Výčet témat není a nemůže být úplný. Programy ekocenter jsou totiž rozmanitější než obecná témata (kategorie).

Biopotraviny

Téma ekologického zemědělství a biopotravin je v současnosti velmi diskutované. K této diskusi přispívají také ekocentra. Pořádají přednášky, semináře, exkurze na ekologické farmy, ochutnávky biopotravin, biojarmarky. Vydávají informační a vzdělávací materiály.

Doprava

Doprava je problém, který trápí většinu měst České republiky. Ekocentra k tomuto tématu přistupují především z hlediska životního prostředí a kvality života. Pořádají přednášky, semináře, konference zaměřené na rozumné využívání osobní dopravy, organizaci hromadné dopravy, cykloturistiku atd. Vydávají praktické informační materiály.

Dotace

Dotace v oblasti životní prostředí mohou využívat nejen občané, ale i firmy či obce. Ekocentra pořádají semináře, které potencionálním žadatelům usnadňuji orientaci v různých dotačních titulech souvisejících se zvyšováním kvality životního prostředí.

Ekologická domácnost

Toto téma obsahuje vše co souvisí s provozem domácnosti a ochranou životního prostředí. Od šetření vodou, elektrickou energií až po nakupování environmentálně šetrných produktů. Důraz je často kladen na odpovědné spotřebitelské chování.

Energetika

Výdaje na energie stoupají a tento trend se zřejmě nepodaří zastavit. Výroba energie také zásadně ovlivňuje kvalitu životní prostředí. Ekocentra si uvědomují omezenost některých enegetických zdrojů, proto pořádají semináře, přednášky, informační stánky, zaměřené na úspory energií, rozumné využívání obnovitelných zdrojů energie... I publikační činnost ekocenter je v této oblasti rozsáhlá.

Ochrana přírody

Toto téma pokrývá širokou škálu programů, zaměřených na ochranu přírody - ekosystémy, ochranu fauny i flóry. Nabídka programů zaměřených na ochranu přírody je velmi široká a často zahrnuje terénní programy, vycházky a výlety.

Odpady

Odpady jsou jedním z nečastěji řešených problémů v environmentální (ekologické) výchově. Děti se dozví a naučí jak předcházet vzniku odpadu, jak s odpadem nakládat (recyklovat) doma i ve škole.

Ovzduší

Ekocentra pořádají přednášky, semináře pro veřejnost, které nejen informují o stavu ovzduší v konkrétním regionu, ale zahrnují i návrhy jak jeho stav zlepšit. Akce a návrhy se týkají jak úrovně osobní (doprava, vytápění domů), tak úrovně průmyslové.

Stavebnictví

Oblast stavebnictví je široká a velmi úzce souvisí s ochranou životního prostředí. Výběr postupů a materiálů využívaných při stavbě či rekonstrukci domu, ovliňuje kvalitu životního prostředí. Ekocentra proto pořádají mnoho akcí zaměřených na tuto oblast. Vydávají informační a vzdělávací materiály, které vám usnadní výběr postupů a materiálů šetrnějších k životnímu prostředí. Do tohoto tématu spadají i pasivní a nízkoenergetické domy.

Udržitelný rozvoj

Jedná se o velmi široké téma zahrnující především lidské aktivity, které ovlivňují životní prostředí a měli bychom jejich dopad promýšlet v dlouhodobějším horizontu. Snažit se naše počínání hodnotit a upravovat i z hlediska trvalé udržitelnosti života na Zemi.

Voda

Téma voda zahrnuje programy nejen o vodě v domácnosti, ale především o vodě jako zdroji života - koloběh vody, vodní toky, vodní ekosystémy, ochranu vod...

Zelená úsporám

Ekocentra pořádají semináře, informační akce zaměřené na dotační program Zelená úsporám. Tyto akce usnadňují orientaci v programu. Akce jsou většinou spojeny s osvětou v oblasti využívání environmentálně šetrnějších postupů a technologií ve stavebnictví. Jsou určeny nejen občanům, ale mohou být připraveny speciálně pro komerční sektor či pracovníky veřejné správy.


Vytisknout stránku Nahoru