Portál Ministerstva životního prostředí


Jste zde: úvodní / Ekocentra / Témata


Témata / Děti

Abychom vám usnadnili výběr environmentálních (ekologických) programů pro děti a studenty, pokusili jsme se je tématicky rozdělit. Jedná se o témata obecnějšího charakteru. Programy ekocenter jsou samozřejmě konkrétnější.

Výčet témat není a nemůže být úplný. Programy ekocenter jsou totiž rozmanitější než obecná témata (kategorie).

Ekocentra pro veřejnost připravují tématicky rozmanité akce. Pokusili jsme se je rozdělit podle témat, kterým se věnují. Toto členění vám usnadní hledání ekocenter dle vašeho zájmu o konkrétní téma.

Výčet témat není a nemůže být úplný. Programy ekocenter jsou totiž rozmanitější než obecná témata (kategorie).

Ekologická domácnost

Toto téma obsahuje vše co souvisí s provozem domácnosti a ochranou životního prostředí. Od šetření vodou, elektrickou energií až po nakupování environmentálně šetrných produktů. Důraz je často kladen na odpovědné spotřebitelské chování.

Les

Téma les zahrnuje programy (i terénní) zaměřené nejen na stromy, ale i na ekosystém lesa, chráněná území, zvířata v lese žijící atd. Často jsou doplněny o vycházky a exkurze.

Ochrana přírody

Toto téma pokrývá širokou škálu programů, zaměřených na ochranu přírody - ekosystémy, ochranu fauny i flóry. Nabídka programů zaměřených na ochranu přírody je velmi široká a často zahrnuje terénní programy, vycházky a výlety.

Odpady

Odpady jsou jedním z nečastěji řešených problémů v environmentální (ekologické) výchově. Děti se dozví a naučí jak předcházet vzniku odpadu, jak s odpadem nakládat (recyklovat) doma i ve škole.

Tradiční řemesla

Programy zaměřené na tradiční řemesla jsou většinou vedeny formou dílen, ve kterých se děti dozví o často již zapomenutých, nebo méně obvyklých, řemeslech. Své řemeslné dovednosti si také budou moci, za asistence zkušených lektorů, vyzkoušet a rozšířit.

Udržitelný rozvoj

Jedná se o velmi široké téma zahrnující především lidské aktivity, které ovlivňují životní prostředí a měli bychom jejich dopad promýšlet v dlouhodobějším horizontu. Snažit se naše počínání hodnotit a upravovat i z hlediska trvalé udržitelnosti života na Zemi.

Voda

Téma voda zahrnuje programy nejen o vodě v domácnosti, ale především o vodě jako zdroji života - koloběh vody, vodní toky, vodní ekosystémy, ochranu vod...

Zvířata

Zvířata děti baví a rády se o nich dozvídají nové informace. Programy zaměřené na zvířata zahrnují mimo jiné i exkurze, vycházky, pozorování, přímý kontakt se zvířaty apod. V centru zájmu nejsou jen zvířata hosdpodářská, domácí, ale i volně žijící a exotická.


Vytisknout stránku Nahoru