Portál Ministerstva životního prostředí


Jste zde: úvodní / Ekocentra / Cílové skupiny / Děti školní / Studenti


Ekocentra zaměřená na Děti školního věku

Tato cílová skupina zahrnuje děti a studenty základních a středních škol. Ekocentra jim poskytují environmentální (ekologické) programy mnoha forem. Připravují pro ně dlouhodobé ekologické projekty, školní ekologické projekty, exkurze, terénní programy, vycházky, projekty, dílny... Do této cílové skupiny jsou zařazeny i studenti vysokých škol. Mimo speciální programy jim ekocentra nabízejí podporu a pomoc při zpracování seminárních, bakalářských a diplomových prací. V některých mohou studenti absolvovat i odborné praxe nebo stáže.

zobrazuji ekocentra 17 z 149

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

 55 hvězd(y) - hodnotilo 16 hlas(ů)

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim nabízí denní a pobytové výukové program pro školy, semináře pro učitele a další dospělé, akce pro veřejnost a další aktivity. V ekocentru je možno navštívit záchrannou stanici pro zvířata, ekoporadnu, ekoobchůdek a knihovnu.

Detail ekocentra ›

Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o.p.s.

 55 hvězd(y) - hodnotilo 4 hlas(ů)

Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o.p.s. vzniklo v únoru roku 2012. Jeho zakladatelem je Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER - Brontosaurus Krkonoše.

Detail ekocentra ›

Ekocentrum PALETA Oucmanice

 55 hvězd(y) - hodnotilo 8 hlas(ů)

Pobočka Ekocentra PALETA v Oucmanicích je Pobytovým centrem ekologické výchovy Pardubického kraje.

Detail ekocentra ›

Středisko ekologické výchovy DIVIZNA - Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

 55 hvězd(y) - hodnotilo 32 hlas(ů)

Je denní specializované pracoviště pro podporu a realizaci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty s působností převážně v Libereckém kraji. Hlavním posláním SEV DIVIZNA je provádět praktickou environmentální výchovu pro žáky všech stupňů škol a podporovat školy při začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích plánů, dále pořádání vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky a studenty pedagogických fakult v rámci DVPP a osvětová činnost pro širokou veřejnost.

Detail ekocentra ›

Středisko environmentální výchovy Správy NP a CHKO Šumava - Stožec

 55 hvězd(y) - hodnotilo 8 hlas(ů)

Středisko je určeno zejména pro pobytovou ekologickou výchovu, ale zároveň pro všechny typy škol nabízíme také jednodenní programy v délce 1,5 až 6 hodin. Tyto programy poskytujeme pouze v případě, že nemáme naplněnou ubytovací kapacitu (většinou tedy v méně frekventovaných měsících – prosinec, leden, únor).

Detail ekocentra ›

EkoCentrum Brno

 55 hvězd(y) - hodnotilo 8 hlas(ů)

EkoCentrum Brno se představuje jako příjemné místo otevřené celé rodině
s kompletním servisem a pestrou nabídkou služeb, tematických akcí,
seminářů, dílen a širokou nabídkou aktivit pro školy a školská zařízení.
EkoCentrum Brno se představuje jako příjemné místo otevřené celé rodině s kompletním servisem a pestrou nabídkou služeb, tematických akcí, seminářů, dílen a širokou nabídkou aktivit pro školy a školská zařízení.

Detail ekocentra ›

Lesy hlavního města Prahy – středisko ekologické výchovy

 55 hvězd(y) - hodnotilo 4 hlas(ů)

Středisko ekologické výchovy seznamuje veřejnost a školy s lesy, rybníky a vodními toky i živočichy. Činí tak prostřednictvím zážitkové a lesní pedagogiky. Využívá k tomu městské lesy a parky, povodí drobných vodních toků, zázemí včelnic i zookoutku. Do aktivit zařazuje i prezentaci provozu a poslání Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy.

Detail ekocentra ›


Vytisknout stránku Nahoru