Portál Ministerstva životního prostředí


Jste zde: úvodní / Ekocentra / Cílové skupiny


Cílové skupiny

Na portálu můžete vybírat ekocentra dle cílové skupiny. Cílové skupiny jsou v podstatě rozděleny na děti a dospělé a ty dále členěny. Měli byste tak snáze najít ekocentrum poskytující služby pro vámi vybranou cílovou skupinu.

Děti předškolní

Ekocentra poskytující služby dětem předškolního věku, nabízejí environmentální (ekologické) výukové programy (různých forem) pro děti z mateřských škol. Forma programů je samozřejmě přizpůsobena věku dětí.

Děti školní / Studenti

Tato cílová skupina zahrnuje děti a studenty základních a středních škol. Ekocentra jim poskytují environmentální (ekologické) programy mnoha forem. Připravují pro ně dlouhodobé ekologické projekty, školní ekologické projekty, exkurze, terénní programy, vycházky, projekty, dílny... Do této cílové skupiny jsou zařazeny i studenti vysokých škol. Mimo speciální programy jim ekocentra nabízejí podporu a pomoc při zpracování seminárních, bakalářských a diplomových prací. V některých mohou studenti absolvovat i odborné praxe nebo stáže.

Pedagogové

Pedagogům ekocentra poskytují služby v oblasti dalšího vzdělávání. Pořádají pro ně semináře, konference, exkurze, veletrhy... Vydávají vzdělavací a informační materiály. Nabízejí jim metodickou podporu při zpracování ŠVP. Spolupracují s koordinátory ekologické výchovy ve školách v regionu, kde působí.

Veřejnost

Pro širokou veřejnost ekocentra pořádají vzdělávací a osvětové akce - semináře, přednášky, exkurze, vycházky..., které souvisí se životním prostředím. Vydávají pro ně informační a vzdělávací materiály. Některá nabízejí odborné vzdělávací programy, rozšiřující profesní znalosti a zkušenosti v různých oborech.

Veřejná správa

Pro pracovníky veřejné správy ekocentra připravují vzdělávací a osvětové akce (semináře, odborné exkurze, konference...) v oblastech souvisejících se životním prostředím. Vydávají pro ně informační a vzdělávací materiály. Jsou schopny připravit i akce na "klíč", přizpůsobené potřebám cílové skupiny. Mohou jim pomoci i například s přípravou veřejných projednávání.

Firmy, komerční sféra

Ekocentra jsou schopna poskytovat služby na vysoké odborné úrovni i pro podnikatelské subjekty. Pro jejich pracovníky například připravují semináře, školení, odborné exkurze. Mohou pro ně připravit i akce na klíč související se specifickými oblastmi životního prostředí - pasivní  a nízkoenergetické domy, úspory energií, obnovitelné zdroje energie, dotace na opatření zlepšující životní prostředí, šetrný regionální rozvoj apod. Vydávají pro ně informační a vzdělávací materiály.


Vytisknout stránku Nahoru